Pedagog volného času - 40 hodin, studium

Termín: 
Pátek, 28. Únor 2020 - 16:00 - Sobota, 4. Duben 2020 - 14:00
Místo: 
DDM Veselí nad Moravou

Cíl studijního programu:

Cílem studijního programu je předat účastníkovi základní vědomosti a dovednosti v oblasti pedagogiky volné času. Vést účastníka získané poznatky aplikovat do vlastní pedagogické práce.

Forma: Prezenční, e-learningová podpora

Hodinová dotace: 40 hod

Vzdělávací bloky/hodinová dotace:

1.         Volný čas/ 6 hod

2.         Osobnost pedagoga/ 6 hod

3.         Cílová skupina / 8 hod

4.         Pedagogický proces/ 10 hod

5.         Příprava konkrétní pedagogické činnosti (lekce) – Závěrečná práce ZP/ 10 hod

 

Požadované výstupy:

1.         Závěrečný test z pojmů a teoretických rámců pedagogiky a psychologie

2.         Obhajoba závěrečné práce – Závěrečná práce – plán 1 výukové jednotky dle připravené struktury, její realizace a kritické zhodnocení 

Zařazení: