DDM Veselí - místo pro trávení volného času

Jeden školní rok je za námi a s ním i malé ohlédnutí za letní činností. A že to bylo léto parádní. Sluníčko nám přálo, mnoho teplých dní zvalo na naše aktivity – letní tábory, příměstské tábory, soustředění. Všechny aktivity probíhaly na našich pracovištích – Veselí nad Moravou Hutník, Bzenec kasárna, rekreační středisko Radost ve Vřesovicích. Proběhl i jeden příměstský tábor v Ostrožské Nové Vsi. Těchto aktivit se zúčastnilo 600 dětí všech věkových kategorií ze všech koutů, letos jen, České republiky. Na všech aktivitách se podíleli pracovníci s pedagogickým vzděláním a řádně proškolení nepedagogičtí pracovníci a to za přísných hygienických podmínek.

Příměstské tábory

14 turnusů příměstských táborů – tvořivý, dva všeobecně sportovní, atletický, dva gymnastické, zážitkový, kudy z nudy a mnoho všeobecných to byla nabídka, kterou využily děti převážně mladšího věku. Ochutnávka těch velkých táborů pro ty, kteří ještě nezvládnou být i přes noc je velkou průpravou a dnes se již děti hlásí na tábor pobytové. Během táborů jsme nemohli procestovali region tak jak v minulosti, ale i přesto jsme cestovali v rámci měst a obcí, tvořili jsme z netradičních materiálů v netradičním prostředí, vyzkoušeli si sporty, které jen tak neuvidíme.

Letní tábory

4 turnusy táborů, které proběhly na letní táborové základně ve Vřesovicích, přinesla i v době koronavirové mnoho zážitků, bylo navázáno mnoho nových přátelství a utuženo těch stávajících. Velký úspěch měl "prvotábor"  s Maky a tradičně týmy kolem Ondry a Markéty. Nebylo to vůbec letos jednoduché. Zpřísněné hygienické podmínky všichni účastníci respektovali na jedničku a rodičům patří velké díky, že se nezalekli ničeho a děti si své tábory mohly užít.

Soustředění

Folklorní soubor Štěpnička našel zázemí v celém areálu rekreačního střediska ke klidné přípravě i k utužení kolektivu. Jiskřivý vzduch, naplněný vůní zdravých lesů, terény vybízející k různým sportovním aktivitám a zázemí s nádechem historie. Příprava na letošní Andělské hody i se stárky probíhala dle plánu. Jen věříme, že se letošní hody uskuteční dle plánu..... Jsme rádi, že spolupráce DDM a Štěpničky se rozvíjí tím správným směrem, třeba i přesunem všech zkoušek na Hutník, v době rekonstrukce Zarazického centra. 

Nový školního roku

Již po 60 začínáme nový školní rok. A začínáme v jiné době. Jsme připraveni zvládnout vše dle nařízení a platných manuálů. A nejen to, přinášíme i nabídku nových aktivit. A odkud bereme podněty? Tam kde to nejlépe umí, ale hlavně od Vás, našich účastníků. Děkujeme všem za zpětnou vazbu. Nemůžeme ovlivnit všechno, ale většinu ano! Jsme za Vaše reakce rádi a bereme si je k srdci. Jste to vy, kdo tvoří spolu s námi volný čas. Letošní rok bude velmi pracovní - v této době je před dokončením projektová dokumentace na jízdu zručnosti, která se bude budovat před budouvou DDM a bude sloužit nejen účastníkům dopravní výchovy, soutěží, ale i veřejnosti. Na svém 9. zasedání ZMV Veselí schválilo přijmutí dotace ve výši 4 500 mil. na vybudování nových učeben, sociálního zázemí a výtahu na DDM. Za 3 roky se můžete těšit na nové řemeslné dílny, cvičnou kuchyni,  ateliér a počítačovou i jazykovou učebnu. Velké poděkování patří zastupitelům města za kladné stanovisko a finanční jistotu!

Novinky:

Kroužky: Veselské rozlety - redakce domečku, PC mánie pro všechny budoucí grafiky, Legorobotika s 3D tiskárnou pro všechny budoucí stavitele a architekty, 112 pro všechny budoucí záchranáře, DIY tvořivý klub pro všechny budoucí zachránce planety, bowling - pro všechny vyznavače chill zony

Kurzy: pro dospělé dle nabídky, výukové programy zdravá tělesná výchova, dopravní výchova

A samozřejmě stálá nabídka všech kroužků a kurzů spolu s osvědčenými pedagogy a lektory ve Veselí, Milokošti, Bzenci, Moravském Písku. Celou nabídku najdete na našich stránkách www.ddmveseli.cz     s on-line přihlašování na všechny aktivity DDM. Od letošního roku můžete zaplatit všechny aktivity on-line převodem, platební kartou i hotově. O platby se bát nemusíte, pokud bude činnost přerušeno rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví nebo Krajské hygienické stanice, budeme poměrnou část za neodučené hodiny vracet.

Během školního roku budeme opět pořádat studium pro pedagogy volného času, provozovat dopravní hřiště a provádět dopravní výchovu spolu s pořádáním krajského kola. Jsme aktivní členové místní akční skupiny MAS Ostrožsko, pracovních skupin města Veselí nad Moravou. Podílíme se i malou měrou na festivalu Veselí v pohybu. Naším nejvýznamnějším partnerem je Město Veselí nad Moravou, Bzenec a Moravský Písek. Spolupracujeme s mnoha institucemi Veselí a okolí.

Velké poděkování posíláme všem pracovníkům, kteří s námi byli v létě i těm, kteří se podílejí na naší činnosti i jiným způsobem.

Děkujeme za pomoc v dodržování všech pravidel. Společně to zvládneme!

Mgr. Marcela Zemánková, ředitelka