Uzavření DDM - AKTUALIZACE

 

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Čj. MSMT-39443/2020-3,   30. října 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-  informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod., (dále jako „usnesení vlády "),
 

V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

- u středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a klubů se ZAKAZUJE osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. 

 

Mgr. Marcela Zemánková

ředitelka DDM