Projekty a granty

2017

Grant z rozpočtu města Veselí nad Moravou

V roce 2017 naší činnost podpořilo Město Veselí nad Moravou celkovou částkou 137 920,- Kč. Podpořena byla činnost folklorního souboru Štěpnička s cimbálovou muzikou, sportovní kroužky, akce a mateřské centrum. Celkem bylo podpořeno 14 žádostí.

Grant z Nadace Synot

Příměstské tábory (výtvarné a sportovní potřeby) byly podpořeny částkou 10 000,- Kč.

Grant z Nadace Agrofert

Folklorní soubor Štěpnička byl podpořen na vybavení krojových součástí částkou 220 000,- Kč

Grant z rozpočtu města Bzenec

Činnost odloučeného pracoviště byla podpořena na nákup učebních pomůcek, výrvarného materiálu pro činnost mateřského centra a příměstkých táborů částkou 20 000,- Kč

Velké poděkování patří i všem ostatním dárcům, kteří připěli nefinanční podporou, ať už svou dobrovolnickou prací, materiálem či cenou radou.

Všem DĚKUJEME !!!!

 

2016

Grant z rozpočtu města Veselí nad Moravou

V roce 2016 naši činnost podpořilo Město Veselí nad Moravou celkovou částkou 250 900,- Kč. Jako každý rok největší podporu získal soubor Štěpnička ve výši 154 500,- Kč. Částku 96 400,- Kč jsme získali na sportovní a kulturní akce, na podporu letní činnosti na DDM a mateřské centrum. Celkem bylo podpořeno 16 žádostí.

Grantový program Nadační fond Albert

Naši činnost dále podpořila i Nadace Albert na rozvoj řemeslné činnosti v klubu Hutník ve výši 16 945,- Kč.

Granty z Nadace Synot

Nadace Synot podpořila nejmladší oddíl aerobiku na pořízení mikin ve výši 5 000,- Kč.

 

2015

Granty z rozpočtu města Veselí nad Moravou

V tomto roce jsme získali na činnost DDM částku ve výši 184 300,- Kč. Město Veselí nad Moravou podpořilo jak činnost Štěpničky na renovaci krojů, tak i reprezentaci sportovních kroužků jako například bike trial. V letošním roce nám ale hlavně město přispělo na akce konané pro občany města. A tak vznikl nový festival Struna. Dále byly podpořeny již tradiční akce soutěž Aerobic Tour, Vánoce s domečkem, turnaj v MINI házené.

 

2014

Granty z Nadace Synot

Nadace Synot podpořila naše výukové programy ve Vřesovicích částkou 5 000,- Kč a činnost mažoretek ve výši 10 000,- Kč.

Granty z rozpočtu města Veselí nad Moravou

V tomto roce k nám město Veselí nad Moravou bylo opravdu štědré a podpořilo naši činnost ve Veselí nad Moravou celkovou částkou 328 700,- Kč. Díky této podpoře mohly děti z DDM reprezentovat nejen DDM, ale právě i město Veselí nad Moravou na různých sportovních soutěžích a kulturních přehlídkách. Zkrátka nedošly ani akce pořádané pro obyvatele města Veselí nad Moravou jako například Vánoce s domečkem, turnaj ve florbale, aerobiková soutěž Veselský pohár a jiné další. Díky dotaci jsme mohly pro ty nejmenší v mateřském centru pořídit nové vkusné stoly se židličkami a zpříjemnit jim tak prostředí mateřského centra.

2013

Granty z rozpočtu Jihomoravského kraje

mimořádný grant na činnost DDM   50 000 Kč

Granty z rozpočtu města Veselí nad Moravou

V roce 2013 město veselí podpořilo nejen činnost našeho folklórního dětského souboru Štěpničky, ale i různé sportovní a kulturní akce. V tomto roce získal dům dětí a mládeže od města granty v celkové výši 205 811,- Kč

2012

V roce 2012 podpořilo město Veselí nad Moravou činnost DDM v celkové výši 164 625,- Kč

Grantový program Nadační fond Albert dětem 50 000 Kč

Projekt ŠEDÁ SRDCE SÍDLIŠTĚ byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.