Štěpy

Štěpy

Každoročně konaný dětský mezinárodní folklorní festival.

Vznikl v roce 1992, ale již v roce 1991 se konal nultý ročník.

Tento festival byl založen Albertem Hauptmannem z důvodu, že po roce 1989 zanikly téměř všechny možnosti k vystupování.

Festival se konal většinou na provizorním podiu před kinem Morava a na „Komáru“. Po mnoha letech jednání se podařilo zasadit tento festival do krásného prostředí veselského zámeckého parku, což zvýšilo atraktivnost a kulturnost. Toto místo dalo taktéž podnět k uvádění programu neobvyklým způsobem – pořadem provázel například hrabě Chorinský (poslední majitel Veselského panství), purkmistr a další zajímavé postavy z historie Veselského zámku. Každým rokem jsou na festival zvány jiné soubory, které mají připravena pásma dle tématu festivalu, v nichž ukazují typický lidový tanec svého kraje.
Z českých souborů festival navštívily např. Rosénka z Prahy, Dyleň z K.Varů Vonička z Havířova, Ostravička z Frýdku Místku a další spousta souborů z blízkého i dalekého okolí. Ze zahraničních přijaly pozvání soubory z Litvy, kam se Štěpnička také podívala, Chorvatska, Bulharska, Polska, Ruska a Slovenska – mezi nimiž byl několikrát i Štvorlístok z Trenčianské Turé, se kterými má Štěpnička již dlouholetý přátelský vztah.

 

Festival je po celou dobu připravován tak, aby byl atraktivní pro diváky a příjemný pro vystupující děti. Je vždy kladen důraz na vytvoření prostoru, kdy děti z různých souborů mají možnost se spolu bavit a navazovat přátelství.

Festival je rozdělen do 3 dnů, v prvním dnu se konají vystoupení pro základní a mateřské školy v okolí, druhý den se účastní všechny soubory „roztančené ulice“, což jsou animační vystoupení v různých místech našeho města. Třetí den festivalu je vždy hlavní program, kde vystupují všechny pozvané soubory k tématu festivalu.