Mateřská centra

MC Školička ve Veselí nad Moravou

MC ŠKOLIČKA je od roku 2009 zařazeno do sítě mateřských center ČR. Toto MC vede Markéta Sítková a probíhá přímo na DDM Veselí nad Moravou. Je určeno pro děti od 1 do 4 let  věku, zde spolu se svými maminkami či tatínky mohou trávit příjemné dopoledne vyplněné různorodou činností. Děti se učí tolerovat se navzájem, spolupracovat se skupinou, zapojit se do činností bez maminky, vyrábět a spoustu jiných atraktivních činností. Na své si přijdou jak děti, tak jejich doprovod. Centrum je zapojeno do projektů: Celé česko čte dětem a Táta dnes frčí. Tak zapojte své dítko i Vy a přjďte si za námi zaskotačit.

OTEVŘENO (během školního roku)
Úterý a čtvrtek od 9:00 - 11:00 - děti od 2- 4 let s Maky

PROGRAM

09:00 - 09:30 příchod do MC / přivítání
09:30 - 10:00 hlavní program
10:00 - 10:15 svačinka
10:15 - 10:30 jemná motorika / výtvarná činnost / zpěv / pohybové aktivity
10:30 - 10:45 volná hra dětí
10:45 - 11:15 hlavní program
11:15 - 11:30 rozloučení / odchod domů

Těší se na vás
Maky

MC Zvonek ve Bzenci

Letošní rok je pro nás již třetí rok existence, scházíme se v pondělí a ve středu od 9:00 - 11:00 hod. Co Vás čeká? Promítání, pohádky, zpívání, tanečky, cvičení a tvoření. Naučíme se říkanky, budeme s dětmi procvičovat hrubou i jemnou motoriku. V průběhu programu se střídají řízené a neřízené aktivity, které  probíhají formou hry. Mnohé děti se zde poprvé setkají s kolektivem, což je pro děti nenahraditelná a velmi cenná zkušenost. Postupně se děti naučí samostatnosti, vzájemné toleranci a spolupráci se svými vrstevníky bez pomoci rodičů. Aktivity jsou zaměřeny na celkový rozvoj motoriky, socializace, rituály a na kolektivní i samostatnou činnost. Máme spoustu nových didaktických pomůcek a komponentů pro pohybové aktivity.

Rádi mezi sebou uvidíme i děti s okolních obcí, tak se přijeďte podívat.

PROGRAM

09:00 - 09:30 příchod do MC 
09:30 - 10:00 přivítání - první část řízených aktivit
10:00 - 10:15 svačinka
10:15 - 10:45 druhá část řízených aktivit
10:45 - 11:00 rozloučení - volná hra dětí (neřízené aktivity)

Těší se na vás
Blanka Vaníčková


MC CIPÍSCI v Moravském Písku.

Už druhým rokem scházíme se ve čtvrtek na OÚ v M. Písku od 9:00 - 11:00 hod. Náš program se skládá ze zpívání, tanečků, cvičení, tvoření i pohybových aktivit. Učíme se říkanky, s dětmi děláme činnosti, které rozvíjí hrubou i jemnou motoriku a řeč. V průběhu programu se i u nás střídají řízené a neřízené aktivity, které  probíhají formou her. Postupně se děti naučí samostatnosti, vzájemné toleranci a spolupráci se svými vrstevníky bez pomoci rodičů. Aktivity jsou zaměřeny na celkový rozvoj motoriky, socializace, rituály a na kolektivní i samostatnou činnost. Děti se zde poprvé setkají s předškolní výchovou. Což jim po nástupu do MŠ velmi ulehčuje všechny činnosti a zvládají lépe zadávané úkoly, zkrátka ze školičky už mají určité návyky, s nimiž se budou v MŠ denně setkávat. 

TAK TO S NÁMI POJĎTE ZKUSIT

PROGRAM

09:00 - 09:30 příchod do MC 
09:30 - 10:00 přivítání - první část řízených aktivit
10:00 - 10:15 svačinka
10:15 - 10:45 druhá část řízených aktivit
10:45 - 11:00 rozloučení - volná hra dětí (neřízené aktivity)

Těší se na vás Blanka Vaníčková