Podpora rozvoje DDM Veselí nad Moravou, Šablony II.

 
Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2019

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2021

Doba trvání projektu 24 měsícůŠablona č. 1 - Školní asistent - personální podpora SVČ

Šablona č. 2 - Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě e) Inkluze

Šablona č. 3 - Vzdělávání pedagogických pracpvníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodn - varianta e) Inkluze

Šablona č. 4 - Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Šablona č. 5 - Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin

Šablona č. 6 - Komunitně osvětová setkávání