Písničky

Štěpnička je jednička!

Ref: Štěpňa, Štěpňa, Štěpňa,
Ta je jenom jedna

1. Z Veselí jsme dětičky,
chodíme do Štěpničky.

Ref: Štěpňa, Štěpňa, Štěpňa,
Ta je jenom jedna

2. Tancujeme, zpíváme,
radost všude dáváme.

Ref: Štěpňa, Štěpňa, Štěpňa,
Ta je jenom jedna

3. Co chodí do Štěpničky,
to jsou děti, jedničky.

Ref: Štěpňa, Štěpňa, Štěpňa,
Ta je jenom jedna

4. V souborovém kruhu,
nezažiješ nudu.

Ref: Štěpňa, Štěpňa, Štěpňa,
Ta je jenom jedna

5. I když výšku nemáme
Štěpničku si nedáme.

Ref: Štěpňa, Štěpňa, Štěpňa,
Ta je jenom jedna