Léto opět spolu

Letní kempy 2021 - projekt MŠMT
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je umožnit dětem efektivně, bez rizika a zdravě využít svůj volný čas v době letních prázdnin ve vhodném prostředí.

Obsah projektu:
Prožitkovou formou děti absolvují aktivity, přibližující reálné situace ze života, vyžadující spolupráci týmu, hledání řešení, rozhodování se, motivace k přemýšlení, k naslouchání ostatním, formování postojů, komunikaci, zaujetí, inspirace, pohybu a zdravého životního stylu. Po celou dobu projektu je připraven bohatý program pod vedením kvalifikovaných pedagogů volného času a odborníků z oblasti dětí, mládeže a rodin. 

Cílová skupina:
Děti a žáci 7 - 16 let

Prostředky a metody k dosažení cíle:
Vhodné prostředí – hlavní budova DDM Veselí nad Moravou
Odborný personál – pedagogové volného času, sociální pracovník, trenéři a lektoři

Zážitková a prožitková pedagogiky na téma: kooperace, komunikace, řešení problému, právní vědomí, zodpovědné rozhodování,

Osobnostně sociální výchova formou kulturních a sportovních činností

Zdravý životní styl - činnosti, informace a aktivity z několika oblastí. Děti (žáci) povedou řízenou diskusi o vlastním pohledu na životosprávu. Následně navážeme příklady zdravých a nezdravých návyků a poté se budeme věnovat pohybové části programu. Na závěr vytvoříme návrh jídelníčku, který doplníme harmonogramem pohybu

Sport - pohybové a míčové hry, které mohou probíhat jak v interiéru, tak v přírodě nebo na hřišti. Naučíme se pravidlům těchto her a jejich dodržování. Budou zařazeny také soutěžní disciplíny a samotné soutěže z těchto disciplín sestaveny.
Partneři - sportovní kluby 

První pomoc - děti (žáci) se seznámí se základy poskytnutí první pomoci a vyzkouší si ji v praxi, dále se naučí jak ošetřit některá lehká zranění. V dalších krocích si ukážeme jak zajistit vlastní bezpečnost při sportu, pohybu v přírodě, při práci v dílně či kuchyni. Dále také probereme jak a kam volat o pomoc v případě většího zranění, požáru atd. (150, 155, 158, 112) a jak zajistit co nejpříznivější podmínky pro zraněného do příjezdu záchranářů (teplo, tekutiny, tišení)

Dopravka - děti (žáci) budou řešit některé situace teoreticky, ale jiné si budou moci vyzkoušet i prakticky: - bezpečně městskou hromadnou dopravou - pravidla pro chodce - pravidla pro cyklisty - pravidla silničního provozu - dopravní značky - bezpečně na křižovatce - praktická výuka jízdy na kole - povinná výbava cyklisty a velmi důležitá instruktáž pro osvojení používání všech pomůcek a ochranných prvků.

Kutilství - program je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a trpělivosti. Jedním z cílů je, aby si děti (žáci) vyzkoušely práci s dílenským nářadím, měřidly, spojovacím materiálem a naučily se využívat vhodné typy spojů pro různé výrobky. K práci budou použity tradiční materiály (dřevo, kov, kůže…) z nichž je možné vytvořit spousty jednoduchých, ale využitelných
pomůcek a potřeb. Dalším krokem je osvojení si dodržování BOZP a používání ochranných pomůcek při práci.

Výtvarné a tvořivé - program je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, představivosti, tvořivosti, fantazie a finanční gramotnosti dětí (žáků). Jeho cílem je odhalit dětem (žákům) bohatství přírody a ukázat jim, že les může být štědrým zdrojem rozmanitých komponentů a barev pro tvoření praktických potřeb, které mohou sloužit v domácnosti, milých dárků nebo dekorací do pokoje. Příprava zábavného tvoření může být pro děti (žáky) také praktickou ukázkou pro spojení více oblastí. Děti (žáci) zjistí, že není nutné vše koupit a navíc je možné spojit získávání přírodnin s pohybem na čerstvém vzduchu.

Zážitkové programování programování a ovládání LEGO robotků, 3D tisk
Síťová CISCO laboratoř - podnětná laboratorní cvičení v oblasti počítačových sítí
Autodílna - prohlídka autodílen, zasvěcení do práce automechanika, zážitkové jízdy
Hobby dílna - prohlídka dílen, seznámení s nástroji, základní úkony ručního obrábění

Časový plán jednotlivých aktivit:
1. termín: 12. - 16.7.2021
2. termín 26. - 30.7.2021
3. termín 2. - 6.8.2021
4. termín 9. - 13.8.2021
délka každého pobytu: 5 dní
Denní program rozvržen na dvě části: dopolední, odpolední. 3x denně strava s pitným režimem. Vždy po skončení aktivity zpětná reflexe na prováděné činnosti, odpoledne celkové hodnocení dne.

Partneři projektu:
Základní školy a OA Veselí nad Moravou, sportovní kluby Veselí nad Moravou

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.