Léto opět spolu

Letní kempy 2021 - projekt MŠMT
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je umožnit dětem efektivně, bez rizika a zdravě využít svůj volný čas v době letních prázdnin ve vhodném prostředí.

Obsah projektu:
Prožitkovou formou děti absolvují aktivity, přibližující reálné situace ze života, vyžadující spolupráci týmu, hledání řešení, rozhodování se, motivace k přemýšlení, k naslouchání ostatním, formování postojů, komunikaci, zaujetí, inspirace, pohybu a zdravého životního stylu. Po celou dobu projektu je připraven bohatý program pod vedením kvalifikovaných pedagogů volného času a odborníků z oblasti dětí, mládeže a rodin. 

Cílová skupina:
Děti a žáci 7 - 16 let

Prostředky a metody k dosažení cíle:
Vhodné prostředí – hlavní budova DDM Veselí nad Moravou
Odborný personál – pedagogové volného času, sociální pracovník, trenéři a lektoři

Zážitková a prožitková pedagogiky na téma: kooperace, komunikace, řešení problému, právní vědomí, zodpovědné rozhodování,

Osobnostně sociální výchova formou kulturních a sportovních činností

Zdravý životní styl - činnosti, informace a aktivity z několika oblastí. Děti (žáci) povedou řízenou diskusi o vlastním pohledu na životosprávu. Následně navážeme příklady zdravých a nezdravých návyků a poté se budeme věnovat pohybové části programu. Na závěr vytvoříme návrh jídelníčku, který doplníme harmonogramem pohybu

Sport - pohybové a míčové hry, které mohou probíhat jak v interiéru, tak v přírodě nebo na hřišti. Naučíme se pravidlům těchto her a jejich dodržování. Budou zařazeny také soutěžní disciplíny a samotné soutěže z těchto disciplín sestaveny.
Partneři - sportovní kluby 

První pomoc - děti (žáci) se seznámí se základy poskytnutí první pomoci a vyzkouší si ji v praxi, dále se naučí jak ošetřit některá lehká zranění. V dalších krocích si ukážeme jak zajistit vlastní bezpečnost při sportu, pohybu v přírodě, při práci v dílně či kuchyni. Dále také probereme jak a kam volat o pomoc v případě většího zranění, požáru atd. (150, 155, 158, 112) a jak zajistit co nejpříznivější podmínky pro zraněného do příjezdu záchranářů (teplo, tekutiny, tišení)

Dopravka - děti (žáci) budou řešit některé situace teoreticky, ale jiné si budou moci vyzkoušet i prakticky: - bezpečně městskou hromadnou dopravou - pravidla pro chodce - pravidla pro cyklisty - pravidla silničního provozu - dopravní značky - bezpečně na křižovatce - praktická výuka jízdy na kole - povinná výbava cyklisty a velmi důležitá instruktáž pro osvojení používání všech pomůcek a ochranných prvků.

Kutilství - program je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a trpělivosti. Jedním z cílů je, aby si děti (žáci) vyzkoušely práci s dílenským nářadím, měřidly, spojovacím materiálem a naučily se využívat vhodné typy spojů pro různé výrobky. K práci budou použity tradiční materiály (dřevo, kov, kůže…) z nichž je možné vytvořit spousty jednoduchých, ale využitelných
pomůcek a potřeb. Dalším krokem je osvojení si dodržování BOZP a používání ochranných pomůcek při práci.

Výtvarné a tvořivé - program je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, představivosti, tvořivosti, fantazie a finanční gramotnosti dětí (žáků). Jeho cílem je odhalit dětem (žákům) bohatství přírody a ukázat jim, že les může být štědrým zdrojem rozmanitých komponentů a barev pro tvoření praktických potřeb, které mohou sloužit v domácnosti, milých dárků nebo dekorací do pokoje. Příprava zábavného tvoření může být pro děti (žáky) také praktickou ukázkou pro spojení více oblastí. Děti (žáci) zjistí, že není nutné vše koupit a navíc je možné spojit získávání přírodnin s pohybem na čerstvém vzduchu.

Zážitkové programování programování a ovládání LEGO robotků, 3D tisk
Síťová CISCO laboratoř - podnětná laboratorní cvičení v oblasti počítačových sítí
Autodílna - prohlídka autodílen, zasvěcení do práce automechanika, zážitkové jízdy
Hobby dílna - prohlídka dílen, seznámení s nástroji, základní úkony ručního obrábění

Časový plán jednotlivých aktivit:
1. termín: 12. - 16.7.2021
2. termín 26. - 30.7.2021
3. termín 2. - 6.8.2021
4. termín 9. - 13.8.2021
délka každého pobytu: 5 dní
Denní program rozvržen na dvě části: dopolední, odpolední. 3x denně strava s pitným režimem. Vždy po skončení aktivity zpětná reflexe na prováděné činnosti, odpoledne celkové hodnocení dne.

Partneři projektu:
Základní školy a OA Veselí nad Moravou, sportovní kluby Veselí nad Moravou