Elixír do škol

Evropský projekt v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, výzvy č.7.

kód výzvy: 7/FMP/11b

vyhlašovatel výzvy – Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem

Projekt bude realizován v období 01. 09. 2021 – 31.08.2022 (12 měsíců).

Výše dotace: 19.510 eur
Výše příspěvku EFRR: 16.583,50 eur

Popis projektu
Dům dětí a mládeže ve Veselí n/M. je školským zařízením, které poskytuje vzdělávání, které doplňuje a podporuje vzdělávání ve školách. Rozvíjí a prohlubuje u dětí a mládeže jejich zájem a talent v konkrétní oblasti, kterou si sami zvolí. Motivujeme a podporujeme nejen děti a mládež k rozvoji osobnosti, ale také dospělé. V rámci projektu chceme rozšířit spolupráci na přeshraničním území. Partnera projektu jsme si vybrali subjekt podobného typu a to Centrum volného času Senica ze Slovenské republiky.

Partner projektu:Cíle projektu
Díky projektu se nám naskytne možnost vzájemně sdílet a přenášet zkušenosti pedagogů a nápadů mezi sebou. Podpořit zapojeným učitelům inspiraci, vzbuzující motivaci ke změně metod a forem výuky (akce, stáže, exkurze, setkání s experty, získání zkušenosti a reflexe…). Využít prostoru i pro společné vzdělávání pedagogů. Prostor pro volnou diskusi a ovlivnění témat obsahu společných, podobných platforem.

" FOND MALÝCH PROJEKTŮ"