Vzdělávání

Pedagog volného času, studium v rozsahu 40 hodin


Termín: 

leden 2022

Místo:

 
DDM Veselí nad Moravou

Anotace:

Studijní program představuje souhrn základních teoretických i praktických poznatků v oblasti pedagogiky volného času, které by měl znát každý pedagog pracující v oblasti zájmového vzdělávání. Přes definování prostředí, ve kterém pedagogika volného času probíhá, se budeme věnovat osobnosti pedagoga, cílové skupině, jednotlivým částem pedagogického procesu, možnostem zapojení cílové skupiny do výchovně vzdělávacího procesu.  Teoretické poznatky budou vždy aplikovány na konkrétní pedagogickou práci účastníků studijního programu. Po absolvování budou účastníci schopni sestavit plán jedné pedagogické lekce tak, aby vedl k rozvoji klíčových kompetencí cílové skupiny a byl v souladu se základními principy pedagogiky volného času a v souladu s novými trendy v oblasti zájmového vzdělávání.


Informace:

Mgr. Marcela Zemánková, email: reditelka.ddmveseli@seznam.cz, tel: 739 337 575