Podpora konkurenceschopnosti ve Veselí nad Moravou

Žadatel a investor:  Město Veselí nad Moravou

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004923
Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_054
Název výzvy: 57. výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL) - SC 2.4


Anotace projektu:
Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání účastníků zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání Domu dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěv. org., prostřednictvím vybudování a obnovení 5 odborných učeben a zajištění bezbariérovosti za pomoci výstavby výtahu a sociálního zařízení pro zdravotně postižené.

PROBLÉM, KTERÝ PROJEKT ŘEŠÍ
Projekt řeší problém kvality, dostupnosti zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání a získávání klíčových kompetencí širokého věkového spektra obyvatel, od žáků základní školy až po seniory a tím zajištění reálné uplatnitelnosti na trhu práce či prosté zvýšení kvality života v ORP Veselí nad Moravou a samozřejmě účastníků vzdělávání Domu dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

POPIS PROBLÉMU
Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková organizace vzdělává v rámci zájmového a celoživotního vzdělávání asi 1000 osob, kteří potřebují kvalitní, dostupné vzdělávání, díky kterému získají klíčové schopnosti a tím si zajistí reálnou uplatnitelnost na trhu práce v minimálně na území ORP Veselí nad Moravou případně v rámci celé ČR. Realizací projektu předpokládáme zvýšení počtu osob až o 40 procent. Okres Hodonín, potažmo ORP Veselí nad Moravou má jednu z nejvyšších nezaměstnaností v ČR. Vyskytují se v obci vyloučené lokality. Žadatel Město Veselí nad Moravou cítí povinnost řešit i sociální problematiku ve svém regionu.

HLAVNÍ CÍL
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání na Domu dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková organizace k získávání klíčových kompetencí a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce v ORP Veselí nad Moravou, přesněji všech zájemců o vzdělávání ve městě či obcích ORP.
Tohoto hlavního cíle chce projekt dosáhnout splněním dílčích cílů:
-vybudování učebny pro cizí jazyky a výpočetní techniku
-vybudování ateliéru keramiky
-vybudování modelářské a řemeslné dílny
-vybudování cvičné kuchyňky
-zajištění bezbariérovosti Domu dětí a mládeže Veselí nad Moravou

Celkové zdroje: 4 505 360,00 Kč