Výukové programy

*Výukové programy pro školy v přírodě*
*Výukové programy pro školní výlety*
*Výukové programy přímo do vaší školy*
*Výukové programy pro adaptační pobyty*

Koordinátorka výukových programů: Blanka Vaníčková
email. bzenec@ddmveseli.cz
tel. 739 205 338

Výukové programy, můžete využít nejen v případě pobytu v našem zařízení na RS Radost ve Vřesovicích. Nabízíme je i v rámci jednodenních výletů, na kterých jsme schopni zajistit i stravu.
Všechny výukové programy jsou připraveny pro žáky přímo ve vašich školách.

Témata výukových programů vztahující se k blízkému okolí Vřesovic
                                                            
 
***Historie    
 • K historii památek a historicky významných míst, které se nachází v bezprostřední blízkosti RS Radost se vztahuje výukový program s procházkou na Klimentek. Historie těchto památek sahá až do středověku a proplétá se i s poutním místem Velehrad a Velkou Moravou i Skazenem Modrá u Velehradu. Jedná se o Horu sv. Klimenta, o kousek dál také velmi známá zřícenina (Hrad) Cimburk a další památky ve Vřesovicích.                                                                                        
  ***Voda
 • Program zahrnuje putování ke studánkám a povídání o jejich významu a vůbec významu vody pro člověka a život na zemi. Přímo u RS Radost se nachází jedna ze studánek s křišťálově čistou vodou, další studánka, která poskytuje vodu chatařům z okolních chat, leží jen kousek od Radosti (8 min. volné chůze), cesta vede přes Klimentský potok. Dalším vodním objektem je Klimentský rybník (5 min. chůze od RS Radost). Přírodní vodní systém (velké množství podzemních pramenů a studánek) zásobuje pitnou vodou studny obyvatel Vřesovic a skýtá ideální podmínky pro existenci mnoha živočišným druhům, které se v lokalitě vyskytují. O těchto se děti (žáci) dozví v prostorách Radosti a v rámci vycházky po okolí. Program je doplněn praktickými činnostmi (přiřazování, popis, orientace…)
  ***Fauna
 • V Chřibech žije nesčetné množství chráněných živočišných druhů. Program umožňuje dětem a žákům nahlédnout do přirozeného prostředí těchto živočichů, na jejich život v jednotlivých ročních obdobích. Děti si uprostřed lesa lépe uvědomí důležitost přírody pro člověka a v neposlední řadě snáze pochopí rozdíl mezi přírodním a umělým ekosystémem a provázaností přírodních jevů a životem. Také si mohou osahat a vidět v praxi co patří do živé a neživé přírody. Program je doplněn praktickými činnostmi (přiřazování, popis, orientace…)
  ***Flóra
 • Chřiby jsou ekologicky nejstabilnější území v České Republice, vyznačují se nadprůměrně zalesněným územím. Jedná se o lužní lesy, které mají vysokou hladinu podzemní vody. V místních lesích rostou rozmanité druhy hub a rostlin. Program zahrnuje vycházku do blízkého okolí za poznáváním přírodních krás, stromů a jiné vegetace a je doplněn praktickými činnostmi (přiřazování, popis, orientace…).

Anotace k výukovým programům zaměřených na pohyb

 
***Lehká turistika
 • Program je zaměřen na pobyt na čerstvém vzduchu a poznávání přírodních krás Chřibů. Jedná se o nenáročnou turistiku. V blízkém okolí RS Radost se nachází nesčetné množství turistických cílů (Kazatelna, Čertova skála, Cimburk, Klimentek…). Právě tyto památky jsou cílem vycházek, při kterých si děti zahrají i zábavné hry. Piknik v přírodě doplní program putování.
****Zdravá tělesná výchova          
 • Program je složen ze dvou částí. První je část teoretická, v této se děti (žáci) seznámí s růstem lidského těla, svalů a s různými formami udržování svalové soustavy jak velkých, tak malých vnitřních svalů a jak cvičení působí na psychický stav člověka. Dostanou návod jak udržet lidské tělo v dobré fyzické kondici s ohledem věk, schopnosti a zdravotní stav. V druhé části se děti (žáci) naučí cviky a cvičební sestavy pro růst nebo posílení svalů, cviky pro zvýšení fyzické kondice a pohybové hry.
****Zdravá životospráva
 • Program zahrnuje činnosti, informace a aktivity z několika oblastí. Děti (žáci) povedou řízenou diskusi o vlastním pohledu na životosprávu. Následně navážeme příklady zdravých a nezdravých návyků a poté se budeme věnovat pohybové části programu. Na závěr vytvoříme návrh jídelníčku, který doplníme harmonogramem pohybu.
****Spor, pohybové a míčové hry
 • Program je sestaven s pohybových a míčových her, které mohou probíhat jak v interiéru, tak v přírodě nebo na hřišti. Naučíme se pravidlům těchto her a jejich dodržování. Budou zařazeny také soutěžní disciplíny a samotné soutěže z těchto disciplín sestaveny. Další aktivity budou navázány na okolí RS Radost a pohyb na čerstvém vzduchu.

Anotace k výukovým programům zaměřených na polytechniku
 

****Kutilství
 • Program je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a trpělivosti. Jedním z cílů je, aby si děti (žáci) vyzkoušely práci s dílenským nářadím, měřidly, spojovacím materiálem a naučily se využívat vhodné typy spojů pro různé výrobky. K práci budou použity tradiční materiály (dřevo, kov, kůže…) z nichž je možné vytvořit spousty jednoduchých, ale využitelných pomůcek a potřeb. Dalším krokem je osvojení si dodržování BOZP a používání ochranných pomůcek při práci.
****Výtvarné a tvořivé činnosti     
 • Program je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, představivosti, tvořivosti, fantazie a finanční gramotnosti dětí (žáků). Jeho cílem je odhalit dětem (žákům) bohatství přírody a ukázat jim, že les může být štědrým zdrojem rozmanitých komponentů a barev pro tvoření praktických potřeb, které mohou sloužit v domácnosti, milých dárků nebo dekorací do pokoje. Příprava zábavného tvoření může být pro děti (žáky) také praktickou ukázkou pro spojení více oblastí. Děti (žáci) zjistí, že není nutné vše koupit a navíc je možné spojit získávání přírodnin s pohybem na čerstvém vzduchu.
 ****Základy gastronomie
 • Program ukazuje různé styly stravování a pohledy na ně, jeho cílem je, aby si děti (žáci) vytvořily vlastní názor na vlastní stravování, stravovací trendy a diety. Poukazuje na dietní chyby a návyky. V rámci programu budeme sdílet osobní zkušenosti s potravinami, surovinami a pokrmy, naučíme se je dělit do skupin dle nutričních hodnot, složení a vhodně je kombinovat.  Součástí programu je praktická část, závěrem si děti (žáci) společně připraví pokrm.

Anotace k výukovým programům - Dopravní výchova – První pomoc

 
****Dopravní výchova
 • Program je zaměřen na základy dopravní výchovy. Děti (žáci) budou řešit některé situace teoreticky, ale jiné si budou moci vyzkoušet i prakticky:
- bezpečně městskou hromadnou dopravou
- pravidla pro chodce
- pravidla pro cyklisty
- pravidla silničního provozu
- dopravní značky
- bezpečně na křižovatce
- praktická výuka jízdy na kole
- povinná výbava cyklisty a velmi důležitá instruktáž pro osvojení používání všech pomůcek  a ochranných prvků.
 
 
****První pomoc
 • Děti (žáci) se seznámí se základy  poskytnutí první pomoci a vyzkouší si ji v praxi, dále se naučí  jak ošetřit některá lehká zranění. V dalších krocích si ukážeme jak zajistit vlastní bezpečnost při sportu, pohybu v přírodě, při práci v dílně či kuchyni. Dále  také probereme jak a kam volat o pomoc v případě většího zranění, požáru atd. (150, 155, 158, 112) a jak zajistit co nejpříznivější podmínky pro zraněného do příjezdu záchranářů (teplo, tekutiny, tišení) atd.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.