Historie

Historie

...u Baťova kanálu za veselským zámkem, v části zvané „Štěpnice“ se dříve sázely a pěstovaly mladé ovocné stromky. Odtud právě plyne název souboru ŠTĚPNIČKA.

Dětský folklorní soubor Štěpnička vznikl v roce 1983 jako soubor lidových písní a tanců pod záštitou dospělého SLPT Radošov, ale své jméno „Štěpnička“ dostal až v následujícím roce 1984.
Hlavními iniciátory byly paní Vlasta Smutná a Jana Zelinková, které uspořádaly nábor dětí. Ale hned na začátku stály před problémem – vedoucí, kteří měli děti vést, odešli studovat do jiných měst. A tak paní Smutná požádala o vedení souboru Alberta Hauptmanna, tehdejšího tanečníka souboru Radošov a Zdeňku Světlíkovou – Náplavovou. O výchovu muzikantů se od samého začátku staral pan ing. Jaroslav Smutný.
Začátek byl velmi náročný, protože s dětimi nebyly žádné zkušenosti. Po rozpačitých pokusech plných tápání a hledání přišel důležitý zlom – rada pana Smutného: „Nenuť děti tancovat podle sebe, ale podřiď techniku nácviku dětem – HRA.“ A tu, jak všichni víme, mají děti nejraději.
První veřejné vystoupení, i když jen pro rodiče a známé, byla vánoční besídka ve Vnorovech. Další vystoupení bylo pro státní statek - „Poprvé na prknech, která znamenají svět!“ Děti vystupovaly při různých příležitostech a akcích jako např. Mírová slavnost v kině Morava ve Veselí nad Moravou, v pořadech pro důchodce a výchovných vystoupeních pro základní školy. Zúčastnily se také prvomájových a hodových průvodů. Soubor byl také pozván na festivaly folklorních souborů v okolí Veselí nad Moravou – Strážnické slavnosti a Mladé Horňácko.
 
1.3.1987 se Štěpnička po letech dřiny zúčastnila okresní soutěže dětských folklorních souborů v Hodoníně, kde absolutně překvapila svým vystoupením a vyhrála. Tehdy nastal velký a důležitý zlom, soubor se dostal do povědomí odborné veřejnosti pro svoji kvalitní úroveň. Z okresního kola postoupil do krajského, které se konalo 25.4.1987 v Kyjově, kde získal ocenění za spontánní hudebně – pěvecký projev. Na tento úspěch navazovalo „Strážnické hudební léto“ – zde měl soubor strhující hodinové vystoupení, které dokázalo a potvrdilo kvalitu nejenom tanečníků a muzikantů, ale i práci choreografickou, etnografickou a scénografickou.
 
Nespočet šikovných zpěváčků Štěpničky se také zúčastnilo několika přehlídek „O stuhu Slávka Volavého“, uznávaného zpěváka lidových písní.
V roce 1988 se Ti nejlepší zpěváčci podíleli na natáčení televizního pořadu „Zazpívej, slavíčku“.
V roce 1989 opět zvítězily v okresní soutěži dětských folklorních souborů a v roce 1993 byl označen s pásmem „Ve stodole“ jako nejlepší soubor přehlídkového finále soutěže dětských souborů ČR v Kroměříži.
Soubor Štěpnička měl však i zahraniční úspěchy. První cesta vedla do tehdejší Jugoslávie a to v období 2. – 9. října 1990 a tuto cestu si soubor zopakoval v roce 2003.
V roce 1991 se děti vypravily do Francie na velký mezinárodní festival v Les Sables d´Olone, který se konal 13. – 25. července. Zde měly děti možnost poznat kultury různých částí světa např. Indie, Číny, Afriky a jiných exotických zemí. Poznaly také krásu hlavního města Paříže, kde tancovaly pod Eiffelovou věží.
V roce 1992 následovala další cesta do Francie. Nabídka na vystupování v různých městech jako např. Burges, Le Luc, Marseille a Croq Beuf přišla jen pět dní před odjezdem. Dále pak soubor navštívil festivaly na Slovensku, v Litvě a Polsku.
Poslední výročí souboru bylo v roce 2003 (dvacáté), kdy Albert Hauptmann spolu s Alešem Popelkou dali dohromady tanečníky všech generací. Každá skupina si zatancovala, i když po několika letech a jen nakrátko. Celé vystoupení mělo velký úspěch nejen u diváků, ale i u samotných tanečníků, kteří se na chvíli vrátili do svých dětských let.